Stratejik Amaç

Kod Amaç
A14 KURUMSAL AİDİYETİ ARTIRARAK, KURUM KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEK