Stratejik Amaç

Kod Amaç
A11 NİTELİKLİ EĞİTİMİ İLE EVRENSEL BAKIŞ AÇISINA, ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEMLERİ ÇÖZME BECERİSİNE SAHİP BİREYLER YETİŞTİRMEK.